Peronvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Lerøy Seafood Group ASA med datterselskaper samler inn og bruker personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges når du besøker våre nettsider eller er i kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Lerøy Seafood Group ASA med datterselskap er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss via kontaktskjema på våre nettsider, eller sende brev til Lerøy Seafood Group ASA, PO Box 7600, N-5020 Bergen.

Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger.  
Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde, besøker våre nettsteder, eller kontakter oss i privat- eller forretningssammenheng.
Dette kan eksempelvis være i forbindelse med:

 • Kundeadministrasjon og kundestøtte
 • Oppfølging av kunder og leverandører
 • Rekrutteringsformål
 • Sponsor-henvendelser
 • Nettstatistikk på hjemmesiden vår (cookies)
 • Nyhetsbrev
 • Markedsundersøkelser

Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger

De fleste opplysningene vi behandler innhenter vi direkte fra deg når du benytter deg av våre tjenester eller kontakter oss i ulike sammenhenger. Vi bruker bare nødvendige personopplysninger om deg, som eksempelvis:

 • Navn og kontaktopplysninger i forbindelse med henvendelser
 • Opplysninger som er relevante for samarbeidsforholdet med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Kontakt- og Identitetsopplysninger knyttet til rekrutteringsformål og søknader
 • Kontaktopplysninger i forbindelse med deltakelse på våre konkurranser
 • Cookies i forbindelse med nettstatistikk
 • IP-adresse ved bruk av våre nettsider

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Webanalyse og cookies

Vi benytter cookies (informasjonskapsler) på våre hjemmesider for statistikk, kommunikasjon og forbedring av brukeropplevelsen. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

Ved å bruke nettsidene våre, samtykker du til bruk av cookies. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk. Dersom du ikke ønsker at cookies lagres, vil de fleste nettlesere tilby muligheten til å blokkere cookies i menyen under «innstillinger». Vi gjør oppmerksom på at våre nettsider ikke vil fungere optimalt dersom man ikke aksepterer bruk av cookies

Hvordan sikrer vi personopplysningene

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. Vi vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Vi vil påse at våre medarbeidere og våre databehandlere, som har tilgang til opplysninger om deg, behandler dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og med våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som vi behandler om deg. Personvernregelverket gir deg i visse situasjoner rett til å kreve begrensning av behandlingen, til å gjøre innsigelser mot behandlingen og til å få utlevert opplysninger på maskinlesbart format (dataportabilitet). Du har også rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger om deg. 

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi om at du tar kontakt med oss per e-post eller brev. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Endring i erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. 

 

Sist oppdatert 08.07.2018