Om Mær

Mær er laget i samarbeid mellom Lerøy Seafood Group og Ocean Forest.

utforsk

Lerøy

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. Hver eneste dag året rundt leverer våre 4 500 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider.

Lerøy Ocean Harvest, som er et datterselskap av Lerøy Seafood Group ASA, produserer og foredler makroalger til fôr, mat og andre verdifulle produkter, fra kimplanter til ferdige varer.

Mer om Lerøy: www.leroyseafood.com
Mer om Lerøy Ocean Harvest: leroyseafood.com/oceanharvest

 

Fullvidde rolig bakgrunn bilde stein med mose

Ocean Forest

I 2013 inngikk Lerøy et samarbeid med Miljøstiftelsen Bellona (en internasjonal miljøorganisasjon med hovedkontor i Oslo) og etablerte selskapet Ocean Forest AS. Målet er å oppnå mer effektiv resirkulering av uutnyttede ressurser i områdene rundt oppdrettsanlegg. Overskuddsnæring i havet som genereres gjennom fiskeoppdrett, er en ressurs som kan utnyttes til produksjon av arter lenger ned i næringskjeden, f.eks. tare, muslinger og børstemark.

Mer om Ocean Forest: https://www.leroyseafood.com/no/barekraft/innovasjon/ocean-forest/